Monday, 24 August 2009

دستگیری دکتر ملکی

زندانیان سیاسی را آزاد کنید
رسانه های گروهی اعلام کرده اند : آقای دکتر محمد ملکی استاد ورئیس اسبق دانشگاه نهران درروز سی یکم مرداد ماه 1388درحالیکه بعلت بیماری درخانه خود بستری بودند بوسیله ماموران امنیتی دستگیر وبزندان منتقل شده اند .
گزارشهای منتشرشده حاکی از بیماری شدید ایشان در سه ماهه اخیرداردکه به ادامه درمان زیر نظر پزشکان نیاز دارند.

حاکمیت جمهوری اسلامی از فردای روز اخذ رای برای انتخاب رئیس جمهور با بازداشت های دسته جمعی معترضین به نتایج انتخابات هزاران نفررادر شرایطی غیر انسانی وخشونت آمیز بازداشت وروانه زندانها ساخته است .

با آنکه گفته میشد درآستانه ماه مبارک رمضان عده ای از زندانیان آزادحواهند شد نه تنها این اتفاق نیفادبلکه احکام بازداشت موقت عده زیادی تمدیدشد و خبر زندانی شدن آقای دکتر محمد ملکی نشان دهنده تداوم خفقان ونقض آزادیهای فردی واجتماعی ملت ایران میباشد. د.

جبهه ملی ایران بازداشت دکتر محمد ملکی رامحکوم وآزادی اورا خواستاراست .
جبهه ملی ایران خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی وازآن جمله آقای مهندس کورش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی وآقای پیمان عارف عضو سازمان دانشجویان جبهه ملی میباشد. د .
جبهه ملی ایران بازداشتهای دگراندیشان وهمه کسانی را که باروشهای مسالمت آمیزبرای آزادی ودموکراسی مبارزه میکنند بشدت محکوم میکند .
تهران - جبهه ملی ایران
اول شهریورماه یکهزاروسیصد وهشتادوهشت .

Sunday, 16 August 2009

توضیح

توضیح روابط عمومی جبهه ملی ایران

در پاسخ به پرسش برخی از وسایل ارتباط جمعی پیرامون انتشار اعلامیه مورخ 24/5/88 با امضای جبهه ملی ایران تحت عنوان « دولت در سایه » در بعضی از سایت های اینترنتی به اطلاع میرساند که اعلامیه مزبور صرفنظر از مفاد آن مربوط به نهادهای شورای مرکزی با هیئت رهبری و یا هیئت اجرائیه جبهه ملی نبوده و بطوریکه تحقیق شده از طرف چند نفر اعضای سازمان دانش آموختگان منتشر شده است .
همانگونه که قبلا نیز اعلام گردیده کلیه انتشارات رسمی جبهه ملی ایران با تصویب یکی از نهادهای فوق الذکر و تنها از طریق روابط عمومی هیئت اجرائیه منتشر میگردد در غیر اینصورت فاقد اعتبار بوده و ربطی به سازمان جبهه ملی ایران نخواهد داشت .

تهران – 25/5/88
روابط عمومی هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

Friday, 14 August 2009

بیانیه جبهه ملی ایران- تهران

دولت در سایه

امروزه همبستگی و وابستگی روزافزون جوامع به یکدیگر آنچنان رو به گسترش و پیچیدگی است که دولتها تنها قادر به حل بسیاری از مسائل و مشکلات پیش آمده نبوده بلکه نیاز به همکاریهای هر چه بیشتر جوامع مدنی سازمان یافته،بخش خصوصی فعّال و سازمانهای بین المللی دارند. به ویژه در این رابطه جایگاه و نقش نهادهای مردمی غیر دولتی ،مانند جمعیتها،انجمن ها،اتحادیه ها و .... را نمی توان نادیده گرفت و امروزه آنها در بسیاری از تصمیم گیریهای دولتهای مربوطه خود و همچنین سازمانهای بین المللی اثرگذار می باشند. چنانچه نقش جوامع مدنی سازمان یافته در زمینه سازی و پیشبرد بسیاری از کنوانسیون های منطقه ایی و بین المللی مانند تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین الملل و مصوبات پارلمانهای اروپا و اتحادیه اروپا در زمینه های حفظ حقوق بشر و ایجاد نهادهای اجرایی بمنظور برخورد با ناقضین آنها عمدتا" نتیجه و ثمره کوششهای آنها بوده است. همچنین مشارکت روزافزون نهادهای مدنی در روند تصمیم گیری دولتها و سازمانهای بین المللی سبب گردیده که در برخی از کشورها ایجاد دولت در سایه بمنظور نظارت بر صحّت اعمال و رفتار دولت حاکم بعنوان ضرورتی لازم مطرح گردد. البته در کشورهایی که تفکیک قوا به معنای اخص وجود نداشته و نوعی تداخل قوا پیش بینی شده ،مانند بریتانیا، وجود دولت در سایه بعنوان یک قاعده عرفی تلقی شده است.بعلاوه در این جوامع در صورتی که حزبی برای مدتی طولانی مسئولیت امور را در دست داشته باشد از درون حزب حاکم ،جناح چپ یا راست آن نقش دولت در سایه را ایفا می نماید. منافع حاصله از این قاعده سبب گردیده که در برخی از کشورها که دارای قوانین اساسی مدون می باشند،استفاده از مکانیسم دولت در سایه مورد توجه قرار گیرد.از جمله در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اخیر،که فرآیندی تردید برانگیز ، جنجال آفرین و غیر دموکراتیک را در پی داشت است، یکی از چهار رقیب در مبارزات انتخاباتی تشکیل دولت در سایه را برای صحت و درستی اعمال دولت منتخب به عنوان پیشنهاد اصلاحی و فراتر از آن انقلابی مطرح می نماید که تا حدودی مورد توجه و تحسین قرار می گیرد. شگفت آنکه کوتاه زمانی پیش از این پیشنهاد یکی از فعالان سیاسی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، کوروش زعیم، در مانیفستی آرمانگرایانه از ایجاد دولت در سایه بعنوان مکانیسمی برای نظارت بر رفتار و رویه دولت حاکم و در عین حال بدیل و جانشین احتمالی آن سخن می راند. تعجب آنکه این طرح کاملا" نظری و در عین حال انتزاعی به مذاق حکومت وقت خوش نیامده ، اقدام به بازداشت و زندانی نمودن ایشان می نماید. حال آنکه چندی پس از آن پیشنهاد مشابه از سوی یکی از نامزدهای انتخاباتی مبنی بر ایجاد دولت در سایه در صورت پیروزی، بعنوان ، نظری بدیع تلقی می شود.
جبهه ملی ایران که قویا" خود را پای بند به مردم سالاری، حقوق بشر و آزادیهای اساسی عاری از هر گونه تبعیض می داند، به ویژه آزادی بیان ، عقیده، قلم و ....، چنین برخوردی را با کوروش زعیم مغایر با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از یک سو و اصول مربوطه قانون اساسی و فراتر از آن برخورد تبعیض جویانه حکومت با دو شهروند با عقیده و نظر مشابه می داند. انتظار می رود که هرچه زودتر به این بازداشتهای غیر قانونی ، غیر انسانی ، غیر اخلاقی و نمایشی که در تضاد کامل با آزادی سیاسی و اندیشه و نمودی از واپسگرایی قرون وسطایی است پایان داده شود

جبهه ملی ایران.
بیست و دوم مرداد 1388

Monday, 10 August 2009

دیدار با خانواده مهندس کورش زعیم

ديدار «همبستگی» با خانوادهء مهندس کورش زعيم يکی از رهبران سکولار و ملی ايران از: انجمن زندانیان سیاسی روز گذشته چند تن از اعضای شورای اجرایی «جنبش همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران» با خانواده ی زندانی سیاسی ،اقای مهندس کوروش زعیم عضو ارشد جبهه ی ملی ایران و دبیر سیاسی همبستگی، در منزل ایشان دیدار کرده و با ان ها به گفتگو نشستند. در این دیدار که مادر،همسر ،خواهر و چند تن دیگر از اعضای خانواده ی این مبارز راه ازادی و شخصیت ملی از جمله مهندس اسدی دایی اقای زعیم، حضور داشتند ،خانم دکتر مه لقا اردلان،مهندس حشمت اله طبرزدی، عیسا خان حاتمی، مهندس خادم و مهندس اشکان رضوی به نمایندگی از سوی شورای همبستگی ،خاطره ی مبارزات این زندانی را گرامی داشتند.